Tháng Bảy, Ngày 24 Tháng 8 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 18/01/2019, Tổng Công ty  Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần đã tổ chức “ Hội Nghị Người Lao động năm 2019”.

     Hội nghị đã thảo luận, góp ý cho các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty.

     Tại Hội nghị, Đại diện Công đoàn cũng đã báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của Tổng Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội Nghị:

 

 

"